cwakd5gxgaa4bwo

Sędziowie Wysokiego Trybunału jak na razie zatrzymali ogłoszenie przez rząd artykułu 50., który miał spowodować rozpoczęcie procedury opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Czy tym samym spowodowali, że UK nie opuści Zjednoczonej Europy? Jak na razie spowodowali jedynie, że kurs funta w stosunku do dolara i złotówki znowu wyruszył w drogę po górę…

Continue Reading "Trzech sprawiedliwych"
Warszawa, 15.10.2016. 
Protest przeciwko przyjêciu umów o wolnym handlu umów o wolnym handlu z USA – TTIP i Kanad¹ – CETA  odby³ siê, 15 bm. w Warszawie. Udzia³ w demonstracji wziêli rolnicy, zwi¹zki zawodowe, organizacje pozarz¹dowe i obywatele. Demonstruj¹cy wyruszyli sprzed ministerstwa rolnictwa i ulicami Warszawy przeszli przed KPRM. Manifestacjê zorganizowa³ Komitet, w sk³ad którego wchodz¹: Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialnoœci, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Strefa Zieleni. (cat)
PAP/Jacek Turczyk

Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki stwierdził, że jest „zniuansowanym” zwolennikiem CETA. Podobnie jest w całej Polsce – część organizacji popiera umowę między Kanadą a Unią Europejską, część przeciwko niej protestuje. Tymczasem w całej Europie coraz więcej krajów odrzuca podpisanie umowy. Ciekawe co zrobi Parlament Europejski.

Opracowanie Piotr Dobroniak

Continue Reading "CETA potyka się o niuanse"